Sjuttio trettio

Swedish counting words to count from 0 (noll) to 100 (hundra) 1: en 2: två 3: tre 4: fyra 5: fem 6: sex 7: sju 8: åtta 9: nio 10: tio ... 20: 30: 40: 50: 60: 70: 80: 90: 100: 1000: Tjugo: Trettio: Fyrtio: Femtio: Sextio: Sjuttio: Åttio: Nittio: Hundra: Ettusen: Tjugonde: Trettionde: Fyrtionde ... The tens are formed by suffixing the digit root with the word for ten (tio), except for ten and twenty: tio [10], tjugo [20], trettio [30], fyrtio [40], femtio [50], sextio [60], sjuttio [70], åttio [80], and nittio [90]. From twenty-one to ninety-nine, the tens and units are joined with no space (e.g.: fyrtioåtta [48], sextiotre [63]). Švedski: ·trideset tri··ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio Sextio, sjuttio och åttio på samma gång, det blir mycket i en kartong. Ta den med till Ånimskog när ni åker och fundera över passande kareoker! Här kommer klappen till Åke och Gunvor den kan användas till det mesta, en sammansättning av årens bästa! Visa alla (2) julrim för Sjuttio Švedski: ·sedamdeset··ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio Sjuttio ɧɵttiʊ] 71 ... Hence words like trettio, femtio etc. are often pronounced “tretti, femti” etc. The word “fyrtio” is almost always pronounced as “förti”. Similarly for “tjugo”, which is often pronounced “tjuge”, “tjugi” or “tjugu”. In compounds, one even finds a further reduction, so that “tjugotvå ... Этимология [править]. Происходит от общегерм. конструкции, обозначающей семь и десяток.По ... 30 = trettio 40 = fyrtio 50 = femtio 60 = sextio 70 = sjuttio 80 = åttio 90 = nittio 100 = (ett)hundra 200 = tvåhundra 1000 = (ett)tusen 2000 = tvåtusen ... Numbers in Swedish. How to count in Swedish (svenska), a North Germanic language spoken mainly in Swedish and Finland. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them.

Ska jag skriva ihop tal?

2019.11.21 22:39 randomuser111991 Ska jag skriva ihop tal?

Till exempel: trettiotvå eller trettio två? Femtiotre eller femtio tre? Sextio nio eller sextionio? Sjuttioåtta eller sjuttio åtta? Ni förstår nog vad jag menar. tack på förhand
submitted by randomuser111991 to Svenska [link] [comments]


Švedski jezik - 03 Brojevi od 10 do 100 (desetine) na Švedskom jeziku Strani Jezici Online Učenje - YouTube الأعداد - Räkneord - تعلم اللغة السويدية スウェーデン語講座レッスン4、11〜100までの数え方! Aprende sueco de manera fácil y divertida: lección 4

Swedish numbers — Of Languages and Numbers

  1. Švedski jezik - 03 Brojevi od 10 do 100 (desetine) na Švedskom jeziku
  2. Strani Jezici Online Učenje - YouTube
  3. الأعداد - Räkneord - تعلم اللغة السويدية
  4. スウェーデン語講座レッスン4、11〜100までの数え方!
  5. Aprende sueco de manera fácil y divertida: lección 4
  6. Lucky Luke - Phil DeFjant/Phil the Twat (SweDub)

الأعداد - Räkneord صفر، واحد ، اثنان، أربعة، خمسة، سته Noll, ett, två tre, fyra, fem, sex سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر ... 今回のレッスンでは1〜10までの続きをやります。 語彙リスト - Ordlista 11 - Elva 12- Tolv 13 - Tretton 14 - Fjorton 15 - Femton 16 - Sexton 17 - Sjutton 18 - Arton 19 ... 03 Švedski jezik - Brojevi od 10 do 100 (desetine) na Švedskom jeziku 10 – tio 20 – tjugo 30 – trettio 40 – fyrtio 50 – femtio 60 – sextio 70 – sjuttio 80 – åttio 90 – nittio ... Trettio = 30 Fyrtio = 40 Femtio = 50 Sextio = 60 Sjuttio = 70 Åttio = 80 Nittio = 90 Hundra/Ett hundra = 100 Hundraen/ett hundra en/ ett hundra ett = 101 Hundratjugo = 120 Tvåhundra = 200 Skip navigation Sign in. Search 30 trettio, 31 trettioett, 32 trettiotvå, 33 trettiotre, etc ... 70 sjuttio, 75 sjuttiofem-När fyller du år? /cuándo cumples años?-Jag fyller år i april./cumplo años en abril.-Hur gammal ...