Ilişkisi içine uzanan

Bu nedenle de çalışma, mimarlık-peyzaj ilişkisine bir neden-sonuç ilişkisi gibi bakarak anlamaya çalışmakta ve bu ikiliyi bir etki-tepki düzleminde incelemektedir. Son Dakika; 11:59 Mısır Libya'ya girer mi?; 11:37 Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76; 10:51 Almanya'da aşırı sağcıların sayısı artıyor..; 10:00 Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle k..; 08:55 Gütersloh: Vaka sayısı artınca sert tedbirlere dön..; 08:55 Gütersloh'da salgınla mücadelede sert tedbirle..; 08:55 Almanya’da mezbahada koronavirüs vaka ... Atabey, G. ve Hasta, D. (2018). Siyasal katılım, siyasal yeterlik ve toplumsal cinsiyet. Nesne, 6(13), 484-516. www.nesnedergisi.com 488 Hiyerarúinin en üst basamağında yer alan oyuncu etkinlikleri ise siyasal kampanyalara katkıda bulunma, siyasal bir partinin etkin bir üyesi olma, yönetim ya da strateji Kuruluşundan II. Dünya Savaşı’na Kadar Yunanistan ve Türkiye İlişkileri. Mehmet ÇANLI. ÖZET: Giriş bölümünde araştırmanın genel çerçevesi çizildikten sonra Türk Yunan ilişkileri; Yunanistan’ın kuruluşundan 1912 yılına kadar olan dönem ve 1912-1915, 1915-1938 dönemleri olarak dört bölüm halinde incelenmiş, incelemede ilişkileri etkileyen iki ülkeden ... Enver Altaylı: MİT’ten MHP’ye, FETÖ’den CIA’ya uzanan karanlık ilişkiler Enver Altaylı'dan Alpaslan Türkeş’e, Fethullah Gülen’den Ruzi Nazar’a kadar bu girift ilişkiler bizlere bir kez daha sermaye devletinin ve emperyalizmin bütün kirli ilişkilerini gözler önüne seriyor. ilişkisi içinde ele alınan uygarlık-medeniyet kavramları, kültürden ayrı kavramlar değildir (Karslı 2016: 42) ve son tahlilde kültürün kapsamı içine sokulabilir. Arap dünyasında son süreçte “İsrail’le normalleşme” hamleleri hız kesmedi. Müdahale Filistin yönetiminin içine kadar uzandı. Rai al Youm gazetesinin başyazısında aktardığına göre, ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yerine Washington ve Tel Aviv ile iyi ... Saldırganlık ve Duygusal Gelişimle İlişkisi. ... Yaşına göre olgun olsa da, içinde birincil evreye dek uzanan bütün olgunlaşmamışlık derecelerini barındıran çocuk. ... Deneyimle başa çıkabilmek için, tamamını kendi içine alarak idare etme yoluna gider. Denebilir ki, anababanın kavga anında dondurulmuş bir hali onun ... Büyükanne-Büyükbaba ve Torun İlişkisi: 'Aşkın Anlama Uzanan Ufku' Büyüklerin anlattıkları tecrübedir, aile tarihidir ve nostaljidir. Büyükler için torunlar yeni serpilen hayata yakın olmanın aracı ve en iyi anti-aging programıdır'. Yalan-nifak ilişkisi. ... bir toplumu, ümmeti, insanlığı içine alıyor ve etkiliyorsa onların hepsine ama hepsine ihanettir verdiği sözde durmamak. Ne diyor aynanız? Yaptınız mı böyle bir şey? ... manevi boyutu daha önde size olan güveni sui istimal etmenize kadar uzanan bir dizi örnek.

İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ[*]

2020.08.09 01:08 karanotlar İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ[*]

Sibel ÖZBUDUN ,
AKP’nin ayağı İstanbul Sözleşmesi’ne fena dolandı. İktidarının henüz “demokrasiyle barışık”, “AB hedefinden kopmamış”, seçmen desteğinin yüzde 50’lerde seyrettiği günlerde hazırlanmasına nezaret edip Türkiye’nin ilk imzacısı olmasını sağladığı “İstanbul Sözleşmesi”ne karşı parti çeperlerinden kopan “Kabakçı Mustafa İsyanı” ile karşı karşıya.
İKTİDARIN “KAYIKÇI DÖVÜŞÜ”: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ[*]
“burada daha ne kadar öleceğim?
yeryüzüyle gökyüzün aracısı olarak
bulutu haraca kestiğiniz yerde?”[1]
AKP’nin ayağı İstanbul Sözleşmesi’ne fena dolandı. İktidarının henüz “demokrasiyle barışık”, “AB hedefinden kopmamış”, seçmen desteğinin yüzde 50’lerde seyrettiği günlerde hazırlanmasına nezaret edip Türkiye’nin ilk imzacısı olmasını sağladığı “İstanbul Sözleşmesi”ne karşı parti çeperlerinden kopan “Kabakçı Mustafa İsyanı” ile karşı karşıya.
Şu sıralar bayraktarlığını Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın yaptığı “İsyan”, AKP etrafında kümelenen tarikat ve cemaatlerden, Akit ve Yeni Şafak yazarlarına, MÜSİAD erkânından, cep telefonunda Tayyip Erdoğan’ın özel numarası kayıtlı “hatırlı” kişilere, İslâmcı camia içinde yaygın bir destek bulmuş gözüküyor.
Türkiye Düşünce Platformu tarafından hazırlanıp Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanına sunulan, imzacıları arasında “ağır toplar” bulunan “İstanbul Sözleşmesi’ne Yönelik Hukuki ve Psikososyal Değerlendirme Raporu” “isyan”ın “Manifesto”su niteliğini taşıyor. Murat Yetkin’in listelediği hâliyle, “Platformun ‘Yüksek İstişare Kurulu’ üyelerinden oluşan imzacılar arasında Cumhurbaşkanının Başdanışmanlarından AKP eski Artvin Milletvekili İsrafil Kışla var örneğin, MÜSİAD’ın kurucu başkanı, ‘İslâmi burjuvazi’ tezinin müellifi Erol Yarar var. Tanıtmaya gerek olmayan bir isim Emine Şenlikoğlu. Abdurrahman Dilipak’ı da tanıtmaya gerek yok, Akit yazarı. Taşkın Koçak da Akit yazarı. Hasan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden hocası. Yusuf Ziya Kavakçı, hâlen Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı ve AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın babaları. Resul Tosun da eski AKP Milletvekili, Yeni Şafak yazarı. Ve Raşit Küçük, Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanı. Adeta rüya takımı.”[2]
Dediğim gibi, bu “rüya takımı”nın İstanbul Sözleşmesi’ne karşıtlığı, cemaat-tarikat müdavimi tabanda ciddi bir karşıtlık buluyor. “Ne yani, bize serkeşlik eden kadınlarımızı, gözü dışarıda kızlarımızı (Kur’an’da yeri olmasına rağmen) ıslah edemeyecek miyiz?” ya da “Sözleşme eşcinselliği özendiriyor”dan başlayıp, “Bu sözleşmeyi hazırlayan Batılı çevrelerin hedefi, bizim (Müslüman) kültürümüzü, aile yapımızı vb. yok etmektir; alkolizm onlarda, eşcinsellik onlarda; onlar kendilerine baksınlar”a dek uzanan bir homurtular bulamacından beslenen bir zihniyet dünyasından. Ve bununla rezonans içinde.
“İsyancılar”ın itirazları birkaç noktada odaklanıyor:
 1. Sözleşme, feminist bir kategori olan(?) “toplumsal cinsiyet” kavramı üzerine temellenmekle, cinsiyet görüngüsünü “toplumsal/ kültürel olarak belirlenen bir hâle indirgiyor, bir başka deyişle, “fıtrat”ı es geçiyor.
 2. Şiddeti yalnızca erkekler tarafından, yalnızca kadınlara uygulanan bir olgu olarak sunarken, bir yandan da onu “psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel” veçheleri olan çok geniş kapsamlı bir olgu olarak belirsizleştiriyor.
(“Psikolojik şiddet, kavramı çok geniş bir kavram. Erkeğin sesini yükseltmesi, sinirlenmesi, kızdığı zaman ters ters bakması ya da ağır bir söz söylemesi… hepsi bunun içine dahil. Kadın bunları kocasına yaptığında psikolojik şiddet sayılmıyor fakat erkek kadına yaptığında şiddet oluyor. Dünyanın en ikiyüzlü ve adaletsiz sözleşmesi bu olsa gerek.
Ayrıca özgürlüğünü kısıtlamayı özellikle belirtmişler. Erkek karısına ‘nereye gidiyorsun?’ diye sorsa ya da karısının gitmesini istemediği yer olsa suç oluyor. Erkek karısının gittiği geldiği yere karışamaz bu sözleşmeye göre. Fakat kadın kocasının gittiği geldiği yerleri karışabilir, erkeğin ailesi ile görüşmesine problem çıkarabilir, bunlar suç sayılmaz.”[3])
 1. Öte yandan, kadınların aile içinde şiddet görmesine neden olan etkenler (ki “red cephesi” bu meyanda neredeyse münhasıran “alkolizm”i vurguluyor) üzerinde sözleşmede hiç durulmuyor. Bundan zımnen çıkan sonuç, aile içi şiddet, Sözleşmede tanımlandığı üzere erkek ile kadın arasındaki eşitsizlikten kaynaklanan bir sonuç değil, her seferinde tekil ve özgül bağlamında ele alınarak çözümlenebilecek bir durum. (Akıllardaki “çözüm”, tabii ki kadının alttan alıp erkeğin suyuna giderek onu yatıştırması… Bu bağlamda Çorum Müftülüğü’nün kocasından şiddet görme kaygısını dile getiren kadına “Çok büyük bir sorun değil bu, konuşarak çözersiniz. Akşam sevdiği şeyleri yapın, çayın yanında sakince konuşun”; veya “ ‘Nasıl istiyorsan öyle yapayım’ diye olayı örtmeye çalışın, ama uygun zamanda açın. Suçlayıcı dille konuşmayın. ‘Nasıl istiyorsun, bilemedim. Bilsem öyle yapardım’ gibi konuşun” yollu nasihat etmesi, Niğde Müftülüğü’nün ise, “Şiddet göstermesinin sebebi ne? Erkeğin eşinden beklediği nedir? Akşam geldiğinde güler yüz, yemeğinin hazırlanması… Elinden geleni yapmana rağmen yaranamıyorsan farklı şeyler olabilir. Başka ilişkisi olabilir mi?”[4] yollu fişteklemesi boşuna değil…)
 2. Bu bağlamda, Sözleşme’de şiddet gören kadınlara arabuluculuk, hakemlik vb. girişimlerin kesin bir dille reddedilerek kadının korunmasına yönelik önlemleri vurgulanması, gerideki “sinsi” “aile birliğini bozma” niyetini ifşa ediyor. Oysa “bizim” kültürümüzde aile kutsaldır ve her ne pahasına olursa olsun, korunması gerekir. Milli Gazete yazarı Şakir Tarım’a göre, örneğin, İstanbul sözleşmesi “Türkiye’nin bekasına yönelmiş en büyük tehdittir”. Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı ise “İthal kanunlarla aile yaşatılamaz. Sözleşme iptal edilmeli, kendi dinimizi, inançlarımızı, örf ve adetlerimizi esas alan adaleti sağlayacak, ve aileyi yaşatacak düzenleme yapılmalı”dır. Saadet Partisi Konya milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman’a göre de “İstanbul Sözleşmesi adı verilen ucube, adeta aile yapımızı çökertmek için kaleme alınmış bir metindir”, ve “Kim ne diyorsa desin, hangi tarafta durursa dursun, toplumu bir felakete ve uçuruma sürükleyen, haneleri birbirinden ayıran İstanbul Sözleşmesi derhâl feshedilmelidir…”
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan geri kalır mı? O da dünyada aile ve toplum dokusunun en güçlü olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye’de, “İstanbul Sözleşmesi ve cinsiyet eşitliği projeleriyle aile yapısı ile sosyal dokunun büyük bir saldırıyla karşı karşıya” olduğu “uyarı”sını yapıyor. Bu nedenledir ki, Kaplan’a göre, “Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden derhâl çıkmalı ve ‘cinsiyet eşitliği’ gibi sinsi projeleri vakit geç olmadan kaldırmalıdır.”[5]
 1. Sözleşmenin “sinsi” amaçlarından biri, erkek ve kadın cinsiyet kimliklerini muğlaklaştırmak, buna koşut olarak eşcinselliği “meşru”, “kabul edilebilir” ve “olağan” göstermektir. “Red cephesi”nin bu mealdeki itirazları en “bilimsel”inden[6] en “maganda”sına,[7] buram buram homofobi kokuyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bütün “günah”ı, “ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni hâl, göçmen ya da mülteci olma durumu vb. temelinde herhangi bir ayrımcılık” yapılmasına karşı çıkmak iken[8] bu, İslâmcı muterizlerce neredeyse istisnasız, “eşcinselliği normal gösterme/ teşvik” olarak okunuyor.[9] Ve büyük bir yaygarayla karşılanıyor…
 2. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, “Red Cephesi” nezdinde Sözleşme “yerli ve milli”liğin çok uzağındadır. Örf, adet, gelenekler ve hatta dine karşı bir saldırı niteliği taşımaktadır. (Sözleşmenin 12/1. maddesinde tarafların “kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı önyargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması”na yönelik tedbirler almaya çağrılıyor. Madde 12/5’de ise, “kültür, töre, din, gelenek veya sözde ‘namus’ gibi kavramların (…) herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmaması” isteniyor.) Bu ifadeler, “kültürümüz”e ve “dinimiz”e doğrudan bir saldırı olarak görülüyor:
“Proje, Türkiye’nin insanlığa örnek olan sağlam aile yapısını yıkmayı, İslâm’ın aile anlayışını devre dışı bırakmayı amaçlamaktadır.”[10]
“Kabul edilenler gayet açık. ‘Din, gelenek, örf ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak’…”[11]
“… ‘Taraflar, kadın erkek için kalıp rollere dayanan ön yargıları, örf ve âdetleri, gelenekleri ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alır. M.12/1’ hükmüyle, Müslüman toplumun inanç, örf, adet ve geleneklerinden gelen her tür kalıp (kadın – erkek cinsiyet) rollerde değişimin teminatı devlet olacaktır. Bir başka ifade ile 3 ve + cinslerin teminatı olacaktır devlet.”[12]
Bunlar “kadınları şiddetten korumak” gibi saf ve masum bir gerekçeden kaynaklanamaz. Geride “sinsi” bir plan, bir “Büyük Akıl” vardır. Dinimizi, kültürümüzü, aile yapımızı tarumar ederek bizi yutmak isteyen AB ve Batı emperyalizmi:
“İstanbul Sözleşmesi Batı’nın toplum yapısı ve hayat anlayışıyla şekillenmiştir. Türkiye toplumu Batı’dan farklıdır. Huzur ve barışımız için bazı konularda Batılılarla işbirliği yapılabilir; fakat kimliğimizden taviz veremeyiz. Biz, Batı’dakinden daha özgün, insanî değerlerle iç içe, manevî zenginliği olan bir aile ve toplum anlayışına sahibiz. (…) Her işimize burnunu sokan AB’ye haddi bildirilmeli; özellikle aile ve sosyal konulardaki müdahalesi önlenmelidir. Bunlar milletimize özgü özelliklerdir. Bu konudaki kararları bu ülkede yaşayanlar vermeli; mahremiyetimize leke sürülmemelidir.”[13]
“Bu ‘Aileye karşı açılan savaş’ta, BM, AB, herkes vardı. İnanılmaz paralar harcıyorlar. İçeride, MEB, Aile Bakanlığı, DİB, YÖK, bir sürü vakıf, dernek, herkes var! Yeşil Feministler bu işi çok sevdiler. Mecliste bu işler hiçbir sorun yaşanmadan, engellemeyle karşılaşmadan, yönetim yanlısı ya da karşıtı fark etmiyor, el birliği ile hemen yasalaşıyor.”[14]
“Toplumsal cinsiyet eşitliği savunan derneklere ki ülkemizde bunların çoğu din ve devlet düşmanı ve LBGT destekçisidir, sözleşme ile taraflar bunları maddi olarak besleyeceklerine söz vermişler. Anlaşıldığına göre bu din ve devlet düşmanı derneklere sadece Avrupa fonundan değil, bizim cebimizden de para akıtılıyor. Bizim paramızla bize küfrediyorlar. (…) Muhafazakâr ve dindar görünen hükumetimiz de bu sözleşmeye imza atmış. Bu sözleşme iptal olmazsa Avrupa Konseyi belki kadın haklarına aykırı diye Kur’an-ı Kerimden bazı âyetleri çıkarmamızı isteyebilir, sonuçta kabul etmişiz, isteyebilirler.”[15] “Toplumu ifsad etmek için Avrupa Birliğinden fon alan sözde kadın derneklerinin sözleri dinlendi.”[16]
“Toplumsal cinsiyet merkezli inşa edilen İstanbul Sözleşmesi, toplumsal tabanı dikkate alan eleştirilere duyarsız, tek taraflı bir metin görünümündedir. Metin bu hâliyle bir toplumu ayakta tutan kültürel değerlerin belirlediği toplumsal rol beklentisini değersizleştiren, küçük bir grubun değerden arınık rol beklentisini temel değer hâline getiren yeni bir emperyalizm türüdür.”[17]
Son örnek de Diyanet’le bağlantılı olsun. Diyanet Hak ve Adalet Sen’in zinanın suç olması için yasal düzenleme yapılması ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi için bir imza kampanyası başlattı. İmza metninde, “AB uyum yasaları çerçevesinde zinanın suç olmaktan çıkarılması ve Avrupa Konseyi’nin hazırladığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesi toplum da manevi yıkıma neden olmuştur. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve zinanın suç sayılması hususunda yasal düzenleme yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve Meclis’i göreve davet ediyoruz” deniliyor.[18]
“Red cephesi”nin AKP içinden bir kadın direnciyle karşılaşması, üslubun giderek bozulmasına yol açtı. Malum, iktidar partisinin sözleşmenin kotarılıp imzalanmasına katılan ya da destek veren tarafının başında kurucu ve başkan yardımcılığını yürüten Sümeyye Erdoğan’ın patronajı altındaki KADEM var. Yanısıra, grup başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır gibi AKP’li kadın milletvekilleri,[19] kimi AKP yandaşı kadın yazarlar…
Bu kesim, utangaç bir dille de olsa, Sözleşme’ye sahip çıkan, tabanda yanlış anlaşıldığını savunan açıklamalar yaptılar. Sözleşme yalnıza kadınları değil, aile içinde şiddet gören tüm bireyleri korumayı hedefliyordu; kesinlikle eşcinselliğin meşrulaştırılması gibi bir amacı yoktu, “milli kültürümüz”e, “örf ve adetlerimiz”e ters düşen yönleri varsa, bunlar düzeltilebilirdi…
Bu “maruzatlar” dahi Red’cilerin büyük tepkisiyle karşılaştı, Sözleşme’nin İslâmcı savunucuları “yeşil feministler” olarak damgalanmaktan ve Abdurrahman Dilipak’ın ağzından Sözleşme savunucularına yönelen “Fahişeler” salvosundan nasiplerini almaktan kurtulamadılar. İşin içinde bizzat Cumhurbaşkanı’nın kızı olmasına karşın… İşin ilginç yanı, Berat Albayrak’ın “mahremiyet”ine yönelik bir ‘taciz’i tüm sosyal medyayı cendereye alan bir yasal düzenlemeyle cezalandıran mercilerin, bu salvolar karşısında büyük ölçüde suskun kalması. En azından kamuoyu önünde…
Hatta AKP’nin Meclis grubu, Red’cilerin basıncına dayanamayarak, Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ağzından, “Nasıl girmişsek, usulüne göre çıkarız,” açıklamasını yapacaktı. Bunun üzerine gözler “en tepe”ye dikildi. Beklenen işmar, gecikmedi: “Bizim için ölçü değildir. İstanbul sözleşmesi nass değildir.”[20]
“Parti içi kavga” ya da değil; “gelenekçi İslâmcılar ile modernist İslâmcılar”ın kapışması, ya da değil; tarikatların-cemaatlerin AKP’yi köşeye sıkıştırması ya da değil… Bunlar önemli değil.
Önemli olan, hergün birkaç kadının eril şiddete kurban gittiği, kadın dövmenin bir çeşit “maço sporuna” dönüştüğü ve vahşetin ölü bedenleri parçalayıp yakarak bidona doldurduğu, üstüne de beton döktüğü bir ortamda, kadın cesetlerinin bu kayıkçı dövüşüne nasıl meze yapılabildiği… Can havliyle polise sığınan kadınların “kocandır, döver de sever de” diye evlerine yollandığı, birkaç gün sonra da yollandıkları evden ölülerinin çıktığı bir iklimde, Sözleşme’ye karşı “toplumsal cinsiyet ibaresiyle insanları cinsiyetsizleştiriyor, eşcinselliği meşrulaştırıyor” gibi “sudan” gerekçelerle savaş açmanın pervasızlığı… “Ailenin birliği, kutsallığı” adına kadınları gözden çıkartan zihniyetin özel yaşamlarımızın derinliklerine sızması… Hoyrat bir efelenmeyle önüne çıkan her engele, hatta engel algısına diş göstermesi…
AKP MYK’sının sözleşmenin kaderini görüşeceği toplantısı ertelendi. Sözleşmenin akıbeti, ölü ya da sakat bırakılmış, tecavüze uğramış, küçücük yaşta tecavüzcüsüyle evlendirilip ebedi bir cehennem yaşamına mahkûm kılınmış kadınların tümüyle dışındaki şeylere bağlı. Örneğin hazretler şu sıralar ülkenin içinde debelendiği ekonomik krizden çıkışta Batılı finans çevrelerinin desteğine önem veriyorsa, olasıdır ki Sözleşme (“Red Cephesi”nin gazını alacak birkaç küçük revizyonla) kalacak. Yok eğer Batı dünyasından topyekûn bir kopuş yeğleniyorsa, İstanbul Sözleşmesi, yüzyüze oldukları şiddete karşı devlete bel bağlayan kadınların son umutlarıyla birlikte, tarihe karışacak ve şiddete uğrayan kadınlara “kocalarının en sevdiği yemeği pişirdikten sonra çay demleyip sakin bir ses tonuyla neden öfkelendiğini sormalarını, ‘bilseydim öyle yapmazdım’ demelerini” salık veren yeni ve “yerli ve milli” bir sözleşmeyle ikame edilecek…
Şu kanaatimi bir kez daha vurgulamama izin verin: Hiçbir sözleşme, kadınların bedensel ve psikolojik bütünlüklerini, onların kendi bedenlerine, emeklerine, kimliklerine ve geleceklerine sahip çıkma kararlılıkları kadar güvence altına alamaz. Bu kararlılık ve özgüven ise ancak, mücadele içinde biçimlenecektir. Kadınlarla erkeklerin eşit, tahakkümsüz, sömürüsüz bir dünyada kendi yaşamlarını özgürce biçimlendirebilecekleri bir dünya kurma mücadelesi içinde.
Bugün sözleşmenin hayata geçirilmesi için sokaklara dökülen kadınlar, bilerek ya da bilmeyerek, bu “yeni” kadın tipini biçimlendiriyorlar. İradesini herhangi bir mercie, yetkeye teslim etmeyen, boyun eğmeyen, kendi yazgılarını ellerine almakta kararlı kadınlar… İyi ki varlar!
N O T L A R
[*] Newroz, Ağustos 2020…
[1] Nilgün Marmara.
[2] Murat Yetkin, “İşte Erdoğan’dan Fesih İsteyen İstanbul Sözleşmesi Raporu”, Yetkin Report, 23 Temmuz 2020.
[3] Sema Maraşlı, “İstanbul Sözleşmesi Acilen İptal Edilsin”, http://www.anadolugenclik.com.tistanbul-sozlesmesi-acilen-iptal-edilsin-189
[4] “Diyanet’ten Kadınlara Tavsiye: Şiddet Görürseniz Yemek ve Çay Verip Nedenini Sorun!”, 14.07.2020, https://meydan.org/2020/07/14/diyanetten-kadinlara-tavsiye-siddet-gorurseniz-yemek-ve-cay-verip-nedenini-sorun/
[5] T24, “Tartışmaların Odağındaki İstanbul Sözleşmesi’nin Tam Metni”, 28.08.2019, https://t24.com.thabetartismalarin-odagindaki-istanbul-sozlesmesi-nin-tam-metni,836883
[6] “Sözleşme hükümlerinde cinsel yönelim ve cinsel kimliğe yönelik ayrım yapılmaması adına, bu olgular legallik elde etmiştir. LGBTİ örgütleri bu sözleşmeye dayanarak, siyasi iktidarın LGBTİ haklarına dair ifadelerin ve statülerin anayasallaştırılması ve yasallaştırılması konusunda hukuki yükümlülüğü olduğunu ifade etmektedir.” (Aile Akademisi Derneği, “10 Maddede İstanbul Sözleşmesi Neden İptal Edilmelidir?”, Temmuz 2019, Bursa, s.5.)
[7] “Diğer taraftan, cinsiyet eşitliği gibi muğlak bir kavramın içine kadın-erkek ilişkileri açısından toplumlarda yaşanan en çarpık örnekleri bir torbanın içine koyup masum bir kılıfla, kadına pozitif ayrımcılık sloganları ile başlatıp toplumsal cinsiyet eşitliği maskesi ile eşcinsellik, biseksüellik gibi hastalıklı ve arızi, sorunlu ve hatta tedavi gerektiren bu eğilimli insanların bu davranışlarını, meşru, normal hatta iyi olarak lanse etme gayretlerine dönüştüğüne tanık oluyoruz.” (Ahmet Gürbüz’ün görüşleri, Mücerret, “İstanbul Sözleşmesi ile Neyi İmzaladık?”, 6 Ocak 2019, http://www.mucerret.com/dosya/istanbul-sozlesmesi-ile-neyi-imzaladik/)
[8] Sözleşme, 4. Madde, 3. Bend.
[9] “Bu madde ile cinsel tercih ve istediğin tarafa cinsel yönelimin normal kabul edilip güvence altına alınmış olduğu netleştiriliyor.” (Sema Maraşlı, “İstanbul Sözleşmesi Acilen İptal Edilsin”, http://www.anadolugenclik.com.tistanbul-sozlesmesi-acilen-iptal-edilsin-189)
[10] Şakir Tarım, “Rezil Tehlike: İstanbul Sözleşmesi”, https://www.milligazete.com.tmakale/2492739/sakir-tarim/rezil-tehlike-istanbul-sozlesmesi
[11] Sema Maraşlı, “İstanbul Sözleşmesi Acilen İptal Edilsin”, http://www.anadolugenclik.com.tistanbul-sozlesmesi-acilen-iptal-edilsin-189
[12] Muharrem Balcı’nın görüşü, Mücerret, “İstanbul Sözleşmesi ile neyi imzaladık?”, 6 Ocak 2019, http://www.mucerret.com/dosya/istanbul-sozlesmesi-ile-neyi-imzaladik/.
[13] Şakir Tarım, “Rezil Tehlike: İstanbul Sözleşmesi”, https://www.milligazete.com.tmakale/2492739/sakir-tarim/rezil-tehlike-istanbul-sozlesmesi
[14] Abdurrahman Dilipak, “Dilipak’tan İstanbul Sözleşmesi’ne Tepki: Sözleşme Kadını Kocasına Karşı Koruyor da Erkeği Kadına Karşı Neden Korumuyor?”, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911251040687625-dilipaktan-istanbul-sozlesmesine-tepki/
[15] Sema Maraşlı, “İstanbul Sözleşmesi Acilen İptal Edilsin”, http://www.anadolugenclik.com.tistanbul-sozlesmesi-acilen-iptal-edilsin-189
[16] Doğru Haber, “İstanbul Sözleşmesi Mağdur Ediyor: Tepki Çok, Çözüm Yok”, https://dogruhaber.com.thabe625952-istanbul-sozlesmesi-magdur-ediyor-tepki-cok-cozum-yok/
[17] Aile Akademisi Derneği, “10 Maddede İstanbul Sözleşmesi Neden İptal edilmelidir?”, Temmuz 2019, Bursa, s.1.
[18] “İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı”, https://www.halk54.com/yasam/istanbul-sozlesmesinin-feshi-icin-kampanya-baslatildi-h11007.html
[19] Ayşe Sayın, “AKP’li Kadın Milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi’nden Geri Adıma Karşı”, BBC Türkçe, 28 Şubat 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51667766.
[20] T24, “Tartışmaların Odağındaki İstanbul Sözleşmesi’nin Tam Metni”, 28.08.2019, https://t24.com.thabetartismalarin-odagindaki-istanbul-sozlesmesi-nin-tam-metni,836883
http://rojnameyanewroz2.com/istanbul-sozlesmesi-sibel-ozbudun-15649.html
submitted by karanotlar to u/karanotlar [link] [comments]


2019.08.18 11:45 ahmetdemir01 Glutensiz Beslenme Şekileri

Sağlık problemlerinin müthiş artış yaşadığı çağımızda, insan organizmasını etkileyen farklı durumlardan biri olan gluten intoleransı veya çölyak rahatsızlığının tedavi sürecinde gluten kullanımına yönelik perhizler söz konusu olmaktadır.
Bilinçsiz beslenme listesinde ilk sıralarda yer alan tahıllı ürün tüketimi, ne olduğundan emin olmadığımız sayısız gıdayla bünyemizi olumsuz etkilemektedir. İçinde farklı tahıllardan elde edilen unların ve koruyucu maddelerin kullanıldığı gıdalar nedeniyle insülin direncinden şeker hastalığına kadar uzanan dertli bir sürecin içine girebiliyoruz.
Özellikle çavdar, arpa, yulaf ve buğday gibi tahılların içinde doğal olarak bulunan gluten, bazı hastalarda alındığında ölümcül olabilecek tepkimelere neden olabilmektedir. Bu yüzden glutensizbesinleri tercih etmek zorunda kalan ve tüketeceği hiçbir besine gluten bulaşmamış olan hastaların hassas davranmaları zorunlu olmaktadır.

Çölyak hastalığının glutenle ilişkisi nedir?

Doğuştan çölyak rahatsızlığına ya da gluten intoleransına sahip kişilerin gluten içeren besinleri tüketmeleri ince bağırsaklarına müthiş derecede zarar vermektedir. Gluten tüketen bir çölyak hastası tarifi zor bir durumun içine girmektedir.
Çölyak hastalığının belirtileri birçok hastalığın belirtisiyle benzeşmektedir. Sindirim sistemindeki bozukluklar, şişkin hissetme ve mide kasılmaları çölyak hastalığının en birincil göstergeleridir. İnce bağırsağın işlevini yerine getirmesini büyük oranda engellediği için kanser hastalığına varan bir süreç yaşanabilmektedir.

Glutensiz hayat hastalıktan kurtarır mı?

Glutensiz hayat için diyet yapmak önemlidir. Bunun için doktorunuz size mutlaka bu konuyla ilgili bir beslenme listesi vermektedir. Bu diyete harfiyen uymak hastalığın zararlı etkilerinden korunmak için gereklidir.
Karbonhidrat grubundaki gluten içeren besinler yerine soya fasulyesi, patates, pirinç, mısır ve mercimek gibi besinler tüketmek önerilmektedir. Ayrıca diş macunlarının veya kremlerin tüketilmesi konusunda da dikkatli olmak, bu tarz ürünleri satın alırken içeriklerini dikkatli okumak önerilmektedir.
Bazı hastalar bazen gluten içeren besinleri tükettiğinde alerjik reaksiyon yaşadığını öne sürerek sadece bu besinleri tüketmeden hayatlarını idame ettirmeyi tercih etmektedir. Bu yüzden çölyak hastalığı ile ilgili tanıtımların yetkili mercilerce fazla yapılması sonucu herkesin bu tür hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Sadece glutenli besinleri tüketmekten vazgeçmek değil, doktorunuzla ciddi bir diyet sürecine girmek hayati önem taşımaktadır.
Sonuç olarak glutensiz hayat çölyak hastalığının olmazsa olmaz yöntemlerinden birisidir. Bunu benimsemek ve kesinlikle bir doktor eşliğinde tedavi uygulamak gerekir.
submitted by ahmetdemir01 to u/ahmetdemir01 [link] [comments]


2019.08.09 00:41 glutensizhayat Glutensiz Beslenme

Sağlık problemlerinin müthiş artış yaşadığı çağımızda, insan organizmasını etkileyen farklı durumlardan biri olan gluten intoleransı veya çölyak rahatsızlığının tedavi sürecinde gluten kullanımına yönelik perhizler söz konusu olmaktadır.
Bilinçsiz beslenme listesinde ilk sıralarda yer alan tahıllı ürün tüketimi, ne olduğundan emin olmadığımız sayısız gıdayla bünyemizi olumsuz etkilemektedir. İçinde farklı tahıllardan elde edilen unların ve koruyucu maddelerin kullanıldığı gıdalar nedeniyle insülin direncinden şeker hastalığına kadar uzanan dertli bir sürecin içine girebiliyoruz.
Özellikle çavdar, arpa, yulaf ve buğday gibi tahılların içinde doğal olarak bulunan gluten, bazı hastalarda alındığında ölümcül olabilecek tepkimelere neden olabilmektedir. Bu yüzden glutensiz besinleri tercih etmek zorunda kalan ve tüketeceği hiçbir besine gluten bulaşmamış olan hastaların hassas davranmaları zorunlu olmaktadır.

Çölyak hastalığının glutenle ilişkisi nedir?

Doğuştan çölyak rahatsızlığına ya da gluten intoleransına sahip kişilerin gluten içeren besinleri tüketmeleri ince bağırsaklarına müthiş derecede zarar vermektedir. Gluten tüketen bir çölyak hastası tarifi zor bir durumun içine girmektedir.
Çölyak hastalığının belirtileri birçok hastalığın belirtisiyle benzeşmektedir. Sindirim sistemindeki bozukluklar, şişkin hissetme ve mide kasılmaları çölyak hastalığının en birincil göstergeleridir. İnce bağırsağın işlevini yerine getirmesini büyük oranda engellediği için kanser hastalığına varan bir süreç yaşanabilmektedir.

Glutensiz hayat hastalıktan kurtarır mı?

Glutensiz hayat için diyet yapmak önemlidir. Bunun için doktorunuz size mutlaka bu konuyla ilgili bir beslenme listesi vermektedir. Bu diyete harfiyen uymak hastalığın zararlı etkilerinden korunmak için gereklidir.
Karbonhidrat grubundaki gluten içeren besinler yerine soya fasulyesi, patates, pirinç, mısır ve mercimek gibi besinler tüketmek önerilmektedir. Ayrıca diş macunlarının veya kremlerin tüketilmesi konusunda da dikkatli olmak, bu tarz ürünleri satın alırken içeriklerini dikkatli okumak önerilmektedir.
Bazı hastalar bazen gluten içeren besinleri tükettiğinde alerjik reaksiyon yaşadığını öne sürerek sadece bu besinleri tüketmeden hayatlarını idame ettirmeyi tercih etmektedir. Bu yüzden çölyak hastalığı ile ilgili tanıtımların yetkili mercilerce fazla yapılması sonucu herkesin bu tür hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Sadece glutenli besinleri tüketmekten vazgeçmek değil, doktorunuzla ciddi bir diyet sürecine girmek hayati önem taşımaktadır.
Sonuç olarak glutensiz hayat çölyak hastalığının olmazsa olmaz yöntemlerinden birisidir. Bunu benimsemek ve kesinlikle bir doktor eşliğinde tedavi uygulamak gerekir.
submitted by glutensizhayat to u/glutensizhayat [link] [comments]


2019.01.18 16:17 Vebitcoin KYC — AML Politikası Vebitcoin

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin politikasıdır. kara para aklamayı yasaklamaya ve aktif olarak sürdürmeye ve kara para aklamayı veya terörist veya cezai faaliyetlerin finanse edilmesini kolaylaştıracak herhangi bir faaliyette bulunmamaya davet ediyoruz. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. yürürlükteki kanunlara göre AML / CTF’ye uyumluluğu taahhüt eder ve yönetimini ve çalışanlarını ürün ve hizmetlerinin kara para aklama amacıyla kullanmalarını önlemek için bu standartlara uymasını şart koşar. Dolayısıyla, Müşteri Prensibini bilen Müşteriler ve Müşterileri adına İşlem Yapanların belirlenmesi esastır ve anonim hesapların açılması ve işlem yapılan bankalar ve ödeme kuruluşları veya 3.kişiler ile işlem yapılması yasaktır. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıkları, coğrafi konumlarına bakılmaksızın, ev sahibi ülkenin geçerli AML / CTF mevzuatıyla çelişmemek kaydıyla, bu politikaya uymak zorundadır. Banka, uygun bir AML / CTF yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uyumu sağlamak için bir Uyum Bölümü kurmuş ve bir Uyum Görevlisi belirlemiştir. Uyum Görevlisi, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’deki tüm birimlerden her türlü bilgi ve belgeye talep etme ve bunlara erişme hakkına sahiptir. kendi görev alanına ilişkin olarak kendi kararına bağlı olarak bağımsız olarak karar vermek.
 1. RİSK YÖNETİMİ AML / CTF ile ilgili riskler tanımlanır, derecelendirilir ve gerekli önlemler alınır. bu riskleri izlemek, değerlendirmek ve azaltmak. Risk yönetimi faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir: • Müşteri bazlı riskleri tanımlama, değerlendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri geliştirme risk, servis riski ve ülke riski, • Hizmetleri, işlemleri ve müşterileri risklere göre sınıflandırıp sınıflandırmak, • Riskli müşterilerin, işlemlerin veya hizmetlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve ilgili birimlerin uyarılacağını genel kuralar çercevesinde belirledi. işlemlerin gerçekleştirildiğinden emin olmak için operasyonel ve kontrol yönergeleri kıdemli birinin onayı ile dışarı çıkarmak ve gerektiğinde kontrol etmek, • Risk tanımlamasının tutarlılığının ve etkinliğinin sorgulanması ve değerlendirme yöntemleri, vaka analizi veya vaka analizlerini kullanarak sınıflandırma yöntemleri geriye dönük olarak gerçek hayat işlemleri yoluyla; yeniden değerlendirmek ve güncellemek ulaşılan sonuçlara göre yöntemler ve hakim olan koşullar, • Gerekli iyileştirme çalışmalarını, riskleri de içeren konulara ilişkin ulusal mevzuat uluslararası öneri, ilkeler, standartlar ve yönergeler kurumlar, • Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak düzenli aralıklarla, • Yüksek riskli gruplara karşı ilave tedbirler alınması. Bu kapsamda yer alan faaliyetler Güvenlik Departmanı tarafından yürütülmektedir.
İZLEME VE KONTROL İzleme ve kontrolün amacı, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. risklere karşı ve izlemek için ve Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. operasyonlar, kanuna ve kanun uyarınca düzenlenen diğer düzenlemelere ve Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. ilkeler ve prosedürler. İzleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde, yükümlülüklere uyumu sağlamak için yapılan kontrollerin sonucu, gerekli birimler için gerekli birimler alınmalı ve sonuç takip edilmelidir. İzleme ve kontrol faaliyetlerinin bir parçası olarak Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. taşıyan personelin bu faaliyetlerin dahili bilgi kaynaklarına erişimi bulunmaktadır. İzleme ve kontrol faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir: • Yüksek risk grubundaki müşterileri ve işlemleri izlemek ve kontrol etmek, • Riskli ülkelerle yapılan işlemleri izleme ve kontrol etme, • Kompleks ve olağan dışı işlemleri izlemek ve kontrol etmek, • Örnekleme yöntemi aracılığıyla, önceden belirlenmiş bir süreyi aşan işlemlerin kontrol edilip edilmeyeceğini kontrol etme limiti müşteri profiliyle tutarlıdır, • Birlikte ele alındığında birbirine bağlı olan bağlantılı işlemleri izlemek ve kontrol etmek. müşteri tanımını gerektiren sınırı aşan, • İlgili bilgilerin ve belgelerin tamamlanması ve güncellenmesi denetimi elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulması gereken müşteri ve elektronik transfer mesajlarına dahil edilmesi zorunlu zorunlu bilgiler, • Müşteri tarafından yapılan bir işlemin tutarlı olup olmadığını izleme müşterinin işi, risk profili ve fonu hakkında bilgi iş ilişkisi süresince kalıcı olarak; • Yüz yüze olmayan sistemleri kullanan kontrollü işlemler işlemler, • Yeni piyasaya sunulan ürünlerin ve hizmetlerin riske dayalı kontrolü teknolojik gelişmeler nedeniyle istismara maruz kalmıştır.
 1. EĞİTİM Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin amacı; AML / CTF ile ilgili eğitim politikası, Kanun ve diğer düzenlemeleri Kanun’a göre yaptırmak, bir şirket geliştirmek Çalışanların sorumluluk bilincini artırarak kültürel Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. politikaları, prosedürleri ve riske dayalı yaklaşımları gözden geçirmek ve personelin bilgi. Karapara aklama ve finansmanının önlenmesi ile ilgili eğitim faaliyetleri terörün boyutuna, iş hacmine ve değişen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. Eğitim faaliyetleri, eğitimin koordinasyonu ve gözetiminde yürütülecektir. Uyum görevlisi. Eğitim faaliyetlerini yıllık eğitim kapsamında yapmak zorunludur programı, aşağıda verilen konuları kapsayacak şekilde hazırlandı. Eğitim programı hazırlanacak İlgili birimlerin katkısı ile Uyum Görevlisi tarafından. Etkili Uygulamanın performansı Uyum Görevlisi tarafından denetlenecektir. Eğitim faaliyetleri, ölçeklendirme ve değerlendirme sonuçlarına göre; ilgili birliklerin katılımı ve düzenli olarak tekrarlanması. Tüm kurumda yapılacak eğitim faaliyetlerini sağlayacak bir şekilde; Eğitim Seminer ve panellerin düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması, görsel ve işitsel araçların kullanılması eğitim faaliyetlerinde ses materyalleri, çalışan bilgisayarlar tarafından desteklenen eğitim programları internet üzerinden, intranet veya extranet mümkün olduğunca kullanılacaktır. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tüm personele AML / CTF konusunda gerekli eğitimi verecektir. öncelik Müşteri ile doğrudan ilgilenen personele eğitim verilmektedir. Bu önemlidir oryantasyon süresi boyunca yeni çalışanları konu hakkında eğitmek. Eğitimler şunları içerir: sınıf içi, iş başında ve online eğitim yöntemleri. Sınıf ve meslek içi eğitimler Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen eğiticiler tarafından teslim edilmektedir. .
Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından sağlanacak eğitimler personele dahil ancak bunlarla sınırlı değildir Aşağıdaki konular: Kara para aklama ve terör finansmanı kavramları,• Kara para aklamanın aşamaları ve yöntemleri ve konu ile ilgili vaka çalışmaları,• AML / CTF ile ilgili yasalar• Risk alanları,• Kurumsal politika ve prosedürler,• AML / CTF ile ilgili uluslararası düzenlemeler• Müşteri prosedürlerinizi,• Şüpheli İşlem Raporlama prosedürleri,• Elden çıkarma ve gönderme yükümlülüğü,• Bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü,• Yükümlülükleri ihlal eden yaptırımlar• Bu kapsamda yer alan faaliyetler Uyum Departmanı ve Uyum Kurulunun gözetim ve koordinasyonunda Eğitim Departmanı Subay. 4. İÇ DENETİM İç denetimin amacı, Yönetim Kuruluna karşı güvence sağlamaktır. tüm Uyum Programı’nın etkinliği ve yeterliliği. Banka, şirket politikaları ve prosedürleri yıllık olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. risk yönetimine, izlenmesine ve risk yönetimine tabi tutulup kontrol faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri yeterli ve etkili risk politikası yeterli ve etkili olup, işlemler Kanuna ve Kanun uyarınca düzenlenen diğer düzenlemelere ve kurumsal politikalar ve prosedürler. İç denetim faaliyetleri kapsamında; • İç denetimlerin sonucu olarak ortaya çıkan kusurlar, arızalar ve kötüye kullanımlar tekrarlarının önlenmesine yönelik görüş ve tavsiyeler de Yönetim Kurulu. • İzleme ve kontrol çalışmaları sırasında keşfedilen eksiklikler ve riskli müşteriler, hizmetler ve işlemler Denetimin kapsamını belirlerken denetim. • Denetlenecek birimleri ve işlemleri belirlerken; tümü temsil eden birim ve işlem sayısını denetlemek Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. miktar ve nitelik bakımından. Belirleyecektir.
Vebitcoin.com Blockchain Ekosistemidir . Bugün kripto para işlemlerine başla Muğla’dan Dünya’ya uzanan en sıra dışı kripto para borsası, Gizemli Geleceğin Güçlü Melodisi!
submitted by Vebitcoin to u/Vebitcoin [link] [comments]


İnsanın Sırrı, Varoluşla İlişkisi ve Hakikati I Sibel Nançin & Çağrı Dörter üniversiteli gençler ateşli sevişme boşalma 2016 - YouTube Nazar Boncuğu Kullanmak Uğursuzluk getirir mi ? DESTARİ MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ - BOYNU VURULAN PAŞA Kadınla Arka Organdan Cinsel İlişki - YouTube Cinler ile Cinsel İlişkiye Giren Kadından Cin Çıkarmak ... Celal Eren Çelik: Tarikatlar sermayeye her zaman dinden daha yakın oldu Şeytanın Vücudun İçinde Yaptığı Düğümleri Sihirleri Bu ... Club Bangkok ve Plahçılık

Büyükanne-Büyükbaba ve Torun İlişkisi: 'Aşkın Anlama ...

 1. İnsanın Sırrı, Varoluşla İlişkisi ve Hakikati I Sibel Nançin & Çağrı Dörter
 2. üniversiteli gençler ateşli sevişme boşalma 2016 - YouTube
 3. Nazar Boncuğu Kullanmak Uğursuzluk getirir mi ?
 4. DESTARİ MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ - BOYNU VURULAN PAŞA
 5. Kadınla Arka Organdan Cinsel İlişki - YouTube
 6. Cinler ile Cinsel İlişkiye Giren Kadından Cin Çıkarmak ...
 7. Celal Eren Çelik: Tarikatlar sermayeye her zaman dinden daha yakın oldu
 8. Şeytanın Vücudun İçinde Yaptığı Düğümleri Sihirleri Bu ...
 9. Club Bangkok ve Plahçılık

Kökeni Sümerler’e, Babiller’e ve Eski Mısır’a uzanan nazar değmesi inanışına göre, insanın taşıdığı olumsuz düşünceler, fikrin dışarıya açılmış şekli olan ... 1) Dejavu yaşamak ( yaşanılan bi anı , bi olayı daha önceden yaşamışlık hissi yaşamak ) 2) Sebebi bulunamayan fiziksel sebebi bulunamayan ağrı ve rahatsızlık... Kadim Geleneklerden Aydınlanma Öğretilerine, Dinlerden Peygamberlere Uzanan ve Merkezine İnsanı Alan Bir Söyleşi Tasavvuf, Kadim Bilgelik ve Hakikat Öğretile... Bangkok Recordings için yazane açtık. Bu yazaneye boy boy posterler astık. Guy Garvey'den Damon Albarn'a uzanan poster seçkimizin içine bir de İbrahim Tatlıses katık ettik. Her gören 'ay ... Padişah, yeniçeri ulufelerinin dağıtılmasında defterdar ile anlaşamayan, ayrıca en çok çekinilen örgüt durumundaki Melamî-Hamzavîlerle ilişkisi saptanan sadaret kaymakamı ... Gazeteci Yazar Celal Eren Çelik, Türkiye'deki tarikat-siyaset ilişkisi ve Nakşibendiliğin yıllardır devletin içine uzanan kollarını anlattı. Kanalıma Abone Olmayı Ve Videoları İzlemeye Unutmayın. ♦ABONE OL https://goo.gl/ngDyHU Kadınla Arka Organdan Cinsel İlişki,islama göre cinsel ilişki pozisyonları,dinen yasak cinsel pozisyonlar,eşler arasında cinsellik nasıl olmalı,eşler arasınd... Peygamber efendimize Cebrail aleyhisselamın Rukye yapması Hakan bakar YOUTUBE DA RUKYE 910. Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Ceb...