Anor fasomvandling

A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. ämnen. Pediatrisk forskning; Vikthantering; Abstrakt. För att undersöka effekterna av födelsemått och kroppsmassaindex-z-poäng (BMI-z) i föregående år för undersökning av effekterna av födelsemått för fasta plasmaglukos (FPG) och före graviditetens viktstatus (PPWS), genomförde vi en prospektiv studie av 1 096 mor -infant dyader i Guangdong, Kina, 2014-2015. Bilaga 2 Datum: Handläggare: Sofia Ericson Uppdragsgivare: Antal sidor: Arboga Energi AB 62 Dokument: Utgåva/Revisionsdatum: Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning 2/ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Effekt av moderns glykemi och viktstatus vid avkomma ...